Usul Isyrin @ Usul 20


Usul Isyrin @ Usul 20 ~ Ringkasan....

Usul Isyrin yang ditulis oleh Ustaz Hasan Al-Bana ini adalah dianggap diantara tulisannya yang penting, kerana Usul Isyrin ini mengandungi beberapa perkara yang wajib dipercayai dan diketahui oleh tiap-tiap orang Muslim danwajib diikuti dalam tindak-tanduknya; hubungannya dengan khaliqnya dan hubungannya sesama manusia.
Usul Isyrin yang ditulis oleh Ustaz Hasan Al-Bana ini adalah dianggap diantara tulisannya yang penting, kerana Usul Isyrin ini mengandungi beberapa perkara yang wajib dipercayai dan diketahui oleh tiap-tiap orang Muslim dan wajib diikuti dalam tindak-tanduknya; hubungannya dengan khaliqnya dan hubungannya sesama manusia.

ASAS PERTAMA:
Islam adalah syumul @ menyeluruh, mencakup semua bidang hidup; Islam adalah negara dan watan atau pemerintah dan ummat.
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا آَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَآْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون
“Dan kami tidak mengutuskan kamu melainkan kepada ummat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi ingat”. (S 34: 28)

ASAS KEDUA:
Bagi seorang Muslim, Al-Quran dan hadis adalah menjadi sumber untuk mengetahui hukum-hukum Islam.

ASAS KETIGA:
Iman yang benar, ibadat yang sah dan mujahadah adalah cahaya dan kemanisan yang dicurahkan Allah ke dalam hati sesiapa yang dikehendakinya, manakala ilham, lintasan-lintasan hati, kassyaf dan mimpi bukanlah menjadi dalil kepada hukum-hukum syariat.

ثلاث من آن فيه وجدبهن حلاوة الايمان من آانالله ورسوله احب اليه
مما سوا هماوان يحب المرءلايحبه الاالله وأن يكره ان يعود فى الكفر
بعد أن انقذهالله منه آما يكره أن يقذ ف النارً أخرجه مسلم
“Jika terdapat tiga perkara ini pada seseorang beliau akan merasakan kemanisan iman. Beliau mengasihi Allah dan rasulnya lebih dari sesuatu. Beliau benci kembali kepada kekufuran, setelah Allah melepaskan beliau dirinya, sebagaimana beliau benci dicampakkan ke dalam neraka. Beliau mengasihi seseorang bukan kerana sesuatu, tetapi hanyalah kerana Allah”. Iman adalah kemanisan dan kemanisan ini akan bertambah apabila iman bertambah kuat dan termetri.

ASAS KEEMPAT
Jampi, mentera, mengaku mengetahui perkara ghaib dan seumpamanya adalah kemungkaran yang wajib diperangi, kecuali jampi-jampi dari ayat Al-Quran atau jampi-jampi yang diterima dari Rasulullah (s.a.w)
بسمالله أرقيك،والله يشفيك من آل داءيؤذيك من شرالنفاثات فى
العد،ومن شرحاسدأذاحسدٌ
“Dengan nama Allah saya menjampimu, dan Allah menyembuhkanmu dari segala penyakit yang menyakitimu, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada bulu-bulu dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki”.

ASAS KELIMA:
Pendapat imam (ketua) dan timbalannya dalam masalah yang tidak dinaskan atau telah dinaskan tetapi nas tersebut boleh ditafsirkan dengan pengertian lain, demikian juga pendapatnya dalam masalah yang berhubung dengan maslahat umum, boleh diterima dan diamalkan sekiranya pendapat
tersebut tidak bertentangan dengan kaedah syariat. Pendapat tersebut boleh jadi berubah menurut keadaan, persekitaran dan adat.

ASAS KEENAM:
Perkataan seseorang boleh diterima atau ditolak, kecuali perkataan Rasulullah (s.a.w) yang bersifat maksum.
وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ( 3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ( 4
“Dan beliau tidak berkata menurut hawa nafsunya sendin. Perkataannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya) “. (S 53:3-4)

ASAS KETUJUH:
Seorang Islam yang ilmunya belum mencapai darjat nazar (boleh mengeluarkan hukum dan dalil) dalam hukum-hukum furuk (cabang), sayugialah beliau mengikut mana-mana imam.
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّآْرِ إِن آُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ
“Tanyalah ahli ilmu jika sekiranya kamu tidak mengetahui.” (S 16:43)

ASAS KELAPAN:
Perselisihan pendapat dalam masalah cabang hukum fikah tidaklah menjadi sebab perpecahan dalam agama. Ia sepatutnya tidak menjadi sebab perbalahan dan permusuhan

ASAS KESEPULUH:
Mengenal Allah, mentauhidkanNya dan membersihkanNya dari sesuatu yang menyekutuiNya adalah akidah yang paling tinggi dalam Islam.
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ آُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا
“Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: Kami beriman dengannya (ayatayat mutasyabihat). Semuanya itu dari sisi Tuhan kami”. (S 3:7)

ASAS KESEBELAS:
Semua bidaah yang dilakukan dalam agama Islam tanpa sandaran asalnya dan dipandang baik oleh segolongan manusia menurut hawa nafsunya, sama ada dengan menambah atau mengurangkan apa yang telah disyariatkan, adalah termasuk dalam perkara-perkara yang sesat yang wajib diperangi dan
dihapuskan.
من احدث فىأمرناهذاماليسىمنه فهورد
“Sesiapa yang mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dalam agama ini adalah ditolak”.
Yakni di tolak dan tidak diterima. Dalam hadith yang lain pula dinyatakan:
“Semua bidaah itu sesat”.

ASAS KEDUABELAS:
Bidaah yang dilakukan dengan menambah atau mengurangkan, terikat dengan cara-cara tertentu dalam melakukan ibadat yang mutlak adalah termasuk dalam masalah khilafiah.

ASAS KETIGABELAS:
Mencintai para salihin dan memuji-muji mereka berdasarkan amal-amal saleh yang mereka lakukan adalah sebahagian daripada taqarrub (menghampirkan diri kepada Allah).
الَّذِينَ آمَنُواْ وَآَانُواْ يَتَّقُونَ
“Orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertaqwa”. (S 10:63)

ASAS KEEMPATBELAS:
Menziarahi kuburan walaubagaimanapun adalah sunnah yang disyariatkan dan mestilah dengan syarat menurut cara yang diterima dan Rasulullah (s.a.w).
السلا م علسكم دارقوم مؤ منين انتم تاسا بقون وإناإن شاءالله لاحقون
ويرحمالله للستقدمين منكم ولمستاخوين،أنتم لنا فرطونحن لكم تبع
نسألالله لنا ولكم العافيه والمغفرة اللهم لاتحر منااجرهم ولاتفتنابعدهم
واغفرلناولهم
“Sejahteralah atau kamu, perkampungan orang-orang mukmin, kamu telah mendahului kami dan kami insyaAllah akan menemui kamu. Allah memberi rahmat kepada kamu yang terdahulu dan kami yang kemudian, kamu untuk kami dan kami akan mengikut kamu. Kami berdoa agar Allah memberikan kesejahteraan dan keampunan kepada kamu dan kami juga. Ya Allah, janganlah halang kami dari ganjaran mereka dan janganlah fitnah kami sesudah mereka, ampunkanlah kami dan mereka”.

ASAS KELIMABELAS:
Doa yang dilakukan secara bertawassul (perantaraan) kepada Allah melalui makhluknya, adalah termasuk dalam masalah khilafiah pada segi kaifiat berdoa dan tidak termasuk dalam masalah aqidah.

ASAS KEENAMBELAS
Uruf (kebiasaan) yang salah tidak dapat merubah makna-makna lafazlafaz syariat yang hakiki, malah wajiblah kita mempastikan batas makna yang dimaksudkan oleh lafaz-lafaz itu.

ASAS KETUJUHBELAS:
Akidah adalah asas kepada amal. Amal hati lebih penting dari anggota. Mencari kesempurnaan dalam kedua-dua bidang ini (amal hati dan amal anggota) adalah dituntut syarat, sekalipun taraf tuntutan itu tidak sama.

ASAS KELAPANBELAS:
Islam membebaskan akal, mendorong supaya menilik dan mengamati kejadian alam keliling.

ASAS KESEMBILANBELAS:
Percanggahan tidak akan berlaku antara hakikat ilmiah yang sah,dengan kaedah syariat yang telah sabit.

ASAS KEDUAPULUH:
Kita tidak mengkafirkan seorang Muslim berdasarkan pendapat atau maksiat yang dilakukannya sedangkan beliau telah mengucap dua kalimah syahadah dan melakukan tuntutan syahadahnya.

Peta Minda Usul 20


 

Untuk Lebih Lanjut Boleh baca buku:


SYARAH USUL 20 - RUKUN FAHAM
[ MEMAHAMI PRINSIP-PRINSIP ISLAM
DI DALAM RISALAH TA’ALIM ]

OLEH :
DR. ALI ABDUL HALIM MAHMUD

PENTERJEMAH :
AHMAD HASAN BIN MOHD NAZAM
MOHD NIZAM BIN MOHD ALI

Leave a Reply

Salam semua.. Silakan memberi komen anda di HALAQAH BORNEO (HB).. Kami ucapkan Jazakumullah atas segala komen anda.. Moga ada manfaat bersama.. Sentiasa menuju Ridha illahi dalam setiap amal kita..