Qul Hazihi Sabili....

Salam Semua pembaca HB.... Sekadar perkongsian untuk kita bersama.... Insya Allah moga mendapat Ikhtibar dari Artikel Ini...


Tabiat Jalan Dakwah

Mari duduk bersama kami sesaat untuk memperbaharui iman. (“Ijlis binaa nu’min saa’ah”)

Itulah ungkapan Ibnu Mas’ud ra, seorang sahabat Rasulullah saw bahwa usaha untuk menguatkan maknawiyah dengan terus menjaga dan memperbaharui iman mesti terus dilakukan.

Dalam menjalani hidup ini, kita sering merasakan beratnya bebanan kehidupan seolah-olahnya terasa dunia itu begitu kejam kepada kita atau kadang-kadang terasa seperti kitalah manusia yang paling malang di dunia ini.

Namun ketika kita mendengar cerita-cerita dari orang lain di sekitar kita yang menghadapi masalah yang lebih berat tetapi mereka sabar, kita seperti dikuatkan dengan cerita mereka itu apalagi cerita tentang utusan-utusan Allah swt.

Allah swt berfirman :

“Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Qur’an itu bukan cerita yang dibuat-buat tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman“ (QS Yusuf : 111)

Tabiat jalan dakwah adalah perjuangan. Suka dan duka, ibarat dua sisi mata wang yang tidak pernah dapat dipisahkan.

Di sana bukan hanya terdapat kegembiraan dan kebahagiaan sahaja tetapi :

 1. Onak duri.
 2. Jalan yang penuh liku.
 3. Tentangan yang sentiasa menghalang.
 4. Keletihan.
 5. Kekeluan.
 6. Penderitaan.
 7. Duka nestapa.Semua perkara di atas adalah hal-hal biasa yang sentiasa dihadapi oleh para pendakwah di jalan dakwah.

Sabar dan istiqamah adalah kata kunci yang menguatkan posisi pendakwah dalam menentukan keberlangsungan dan penerusan dakwah Islam.


APAKAH TABIAT JALAN DAKWAH?

Para ulama menyebutkan tabiat dakwah sebagai berikut :

 1. Jalannya panjang.
 2. Halangannya banyak.
 3. Pendokongnya sedikit.

Inilah hakikat dakwah di mana ianya adalah jalan yang penuh kemuliaan disisi Allah swt.

Maka oleh sebab itu dakwah tidak boleh dipikul dengan sikap bermudah-mudah oleh orang-orang yang malas.

Dakwah hanya boleh dipikul oleh orang-orang pilihan yang berkualiti.

Selain memiliki perasaan maknawi yang kukuh, ia juga mesti didukung dengan kefahaman yang benar dan utuh tentang dakwah samada menyangkut :

 1. Strategi.
 2. Keutamaan.
 3. Wasilah.
 4. Metod atau cara yang digunakan.

Dalam hubungan ini Allah swt berfirman :

“Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperolehi dan perjalanan yang tidak berapa jauh, nescaya mereka mengikutimu, namun tempat yang dituju itu terasa jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah ‘Jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-sama kamu’. Mereka membinasakan diri mereka sendiri (disebabkan sumpah mereka yang palsu itu) dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang- orang yang berdusta“ (QS At Taubah : 42)

Dakwah mesti difahami sebagai aktiviti mulia di muka bumi.

“Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata ‘sungguh aku termasuk di antara orang-orang yang berserah diri.” (QS Fusshilat : 33)


Oleh kerana itu dakwah hendaklah dilakukan dengan :

 1. Kesedaran.
 2. Ilmu.
 3. Hikmah.
 4. Kefahaman.
 5. Pandangan yang luas.

Sejarah para Rasul telah memberi bekalan yang cukup untuk kita fahami bahwa perjalanan dakwah yang panjang dan berat akan terasa lebih menarik, dinamik dan mudah bila kita mengambil contoh daripada mereka.

Beberapa contoh yang boleh dipelajari antara lain :

1. Memberi keutamaan pembahasan kepada masalah Tauhid (Aqidah)

“Dan tidaklah kami mengutus sebelummu ( wahai Muhammad ) seorang Rasulpun melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tiada Ilah yang (berhak disembah) melainkan aku, oleh kerana itu beribadahlah kepadaKu.” (QS Al-Anbiyaa’: 25)

2. Menggunakan adab yang baik seperti lemah lembut, juga tidak berharap perubahan objek dakwah terlalu cepat atau secara terus, tapi memberikan kesempatan kepada mereka untuk memikirkan dan menganalisa diri mereka sendiri.

Allah swt berfirman :

“Pergilah kamu berdua kepada Fir’aun, kerana dia benar-benar telah melampaui batas, maka bicaralah kamu berdua kepadanya ( Fir’aun ) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sabar atau takut.” (QS Thaha : 43 – 44)

Allah perintahkan Musa as dan Harun as untuk menyeru Fir’aun dengan lemah lembut.

Jika dengan Fir’aun yang zalim dan sombong itupun para Rasul yang mulia disuruh oleh Allah untuk bersikap lemah lembut apalagi kepada orang yang tidak sezalim dan sesombong Fir’aun, sudah semestinya kita lebih bersikap lemah lembut. Selain itu kita jangan lupa berdoa kepada Allah dan mengenal kelemahan diri.

Dalam ayat lain Allah swt berfirman :

“Dia Musa berkata Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskan kekeluan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, iaitu Harun saudaraku, teguhkanlah kekuatanku, dengan adanya dia ( Harun ) dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.” (QS Thaha : 25 – 32)

"Serulah kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS An-Nahl : 125)

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kerana itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan itu . Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (QS Ali Imran : 159)

3. Memberi ketenangan dan kekuatan dalam berpegang teguh pada kebenaran.

Dalam sejarah para Rasul, kita melihat mereka di zalimi dengan berbagai cara oleh umatnya. Kezaliman ini mereka terima kerana sikap istiqamah mereka terhadap kebenaran.

Allah khabarkan perkara ini dengan dengan maksud yang jelas seperti dalam ayat berikut :

“Dan semua kisah Rasul-rasul kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad) agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu (untuk menguatkan kamu) dan telah datang kepadamu dalam berita ini kebenaran dan pengajaran serta peringatan bagi orang-orang yang beriman.” (QS Hud : 20)


CONTOH PERLAKSANAAN DAKWAH

Mari kita susuri perjalanan dakwah Abdul Fattah Abu Ismail, salah seorang pengikut Imam Hasan Al Banna yang sentiasa menjalankan tugas dakwahnya tanpa apa-apa keluhan walau sedikitpun.

Dialah yang disebutkan oleh Imam Hasan Al Banna di dalam Risalah Muktamar Kelima sebagai berikut :

“Sedikit sekali orang yang tahu ketika salah seorang pendakwah Ikhwan keluar dari tempat kerjanya pada hari Khamis petang, tiba-tiba sudah berceramah di Al Minya pada waktu Isya’. Di hari Jumaat ia menyampaikan khutbah di Manfaluth, Jumaat petangnya pula berceramah di Asyut dan setelah Isya’pada hari itu ia sudah berdakwah di Suhaaj. Kemudian ia kembali pada kebiasaannya iaitu pagi-pagi buta di hari berikutnya ia sudah berada di tempat kerjanya di Kaherah mendahului pekerja-pekerja lain.

Empat pertemuan besar di berbagai kota yang berjauhan mampu dijangkau oleh seorang pendakwah Ikhwan dalam waktu tiga puluh (30) jam, lalu ia kembali ke rumahnya dengan jiwa yang tenang dan hati yang damai seraya memanjatkan pujian ke hadhrat Allah atas taufiq yang dianugerahkan kepadanya dan tidak ada yang mengetahui perkara itu kecuali mereka yang mendengarnya.”

Dalam kisah ini, kita lihat bagaimana beliau sentiasa berpindah dari satu kota ke kota yang lain untuk menunaikan amanah dakwah dan setelah beliau menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya, ia merupakan orang yang pertama sekali tiba ke tempat kerjanya malah, ia yang membukakan pintu pagarnya.

Suatu ketika ia pernah mengalami keletihan hingga tertidur di atas sofa di rumah Zainab Al-Ghazali semasa beliau diutus untuk berbincang dengannya.

Melihat keadaan tubuhnya yang keletihan dan kepenatan itu, tuan rumah membiarkan tetamunya tertidur sampai ia terjaga.

Setelah menyampaikan amanah untuk Zainab Al Ghazali, Abdul Fattah Abu Ismail meminta izin untuk bergegas ke kota lain pula. Disebabkan keletihan yang dialaminya, Zainab Al Ghazali menghulurkan wang untuk beliau naik teksi.

Abdul Fattah Abu Ismail mengembalikan wang tersebut sambil mengatakan :

“Dakwah ini tidak akan dapat dipikul oleh orang-orang yang manja.”

Zainab pun menjawab,

“Saya sering ke mana-mana dengan teksi dan kereta-kereta mewah, tapi saya tetap dapat memikul dakwah ini dan saya pun tidak menjadi orang yang manja terhadap dakwah. Oleh itu, gunakanlah wang ini, tubuhmu letih dan engkau memerlukan istirehat sejenak.”

Ia pun menjawab,

“Berbahagialah ibu. Ibu telah berjaya menghadapi ujian Allah swt berupa kenikmatan-kenikmatan itu, namun, saya khuatir saya tidak dapat menghadapinya sebagaimana sikap ibu. Terima kasih di atas kebaikan ibu. Biarlah saya naik kenderaan awam sahaja.”

Itulah contoh orang yang telah membuktikan kesetiaannya kepada dakwah lantaran keyakinannya terhadap janji-janji Allah swt. Janji yang tidak akan pernah dimungkiri sedikit pun. Allah swt telah banyak memberikan janjiNya kepada orang-orang yang beriman yang setia pada jalan dakwah berupa berbagai anugerahNya sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an :

“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni (dosa-dosa) mu. Dan Allah mempunyai kurnia yang besar.” (QS Al-Anfal : 29)

Dengan janji Allah swt tersebut, orang-orang beriman tetap bertahan mengharungi jalan dakwah ini kerana mereka pun tahu bahwa perjuangan yang berat itu sebagai kunci untuk mendapatkannya.

Semakin berat perjuangan ini semakin besar janji yang diberikan Allah swt kepadanya. Kesetiaan yang bersemayam dalam diri mereka itulah yang membuat mereka tidak akan pernah menyalahi janjiNya dan mereka pun tidak mahu merubah janji kepadaNya.

“Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya).” (QS Al Ahzab : 23)

Pernah berlaku kepada seorang pejuang Palestin yang telah bertahun-tahun meninggalkan kampung halaman dan keluarganya untuk mendapatkan sokongan dunia dan dana dalam satu wawancara beliau ditanya:

“Apa yang membuatkan anda dapat bertahan meninggalkan keluarga dan kampung halaman dalam waktu yang cukup lama?”

Jawabnya,

“Kerana perjuangan dan jika bukan kerana dakwah dan perjuangan, kamipun mungkin tidak akan dapat bertahan lama.”

Dengan perjuangan itulah kemuliaan hidup mereka lebih bererti untuk masa depan bangsa dan tanah airnya.

Aktivis dakwah sangat menyakini bahwa kesabaran yang ada pada dirinyalah yang membuatkan mereka tabah menghadapi berbagai rintangan dakwah.

Jika dibandingkan apa yang kita lakukan serta yang kita dapatkan sebagai risiko perjuangan di hari ini dengan keadaan orang-orang terdahulu dalam perjalanan dakwah ini, belumlah dikira seberapa.

Pengorbanan kita di hari ini masih sekadar :

1. Pengorbanan waktu untuk dakwah.

2. Pengorbanan tenaga dalam amal kebaikan untuk kepentingan dakwah.

3. Pengorbanan sebahagian kecil dari harta kita yang banyak.


Namun cuba kita lihat pengorbanan orang-orang yang terdahulu, ada yang :

1. Dicakar dengan sikat besi.

2. Digergaji tubuhnya.

3. Diikat dengan empat ekor kuda yang berlawanan arah, lalu kuda itu dipukul untuk lari sekencang-kencangnya hingga robeklah badan orang itu.

4. Dibakar dengan tungku api yang berisi minyak panas.


Mereka dapat menerima risiko kerana kesabaran yang ada pada diri mereka.

Kesabaran adalah kenderaan pertahanan orang-orang yang beriman dalam meniti perjalanan ini. Bekalan kesabaran mereka tidak pernah berkurang sedikit pun kerana keikhlasan dan kesetiaan mereka kepada Allah swt.

“Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar. (QS Ali Imran : 146)

Bila kita memandang kehidupan generasi pilihan, kita akan menemui kisah-kisah agung yang telah menyuburkan dakwah ini.

Muncullah satu pertanyaan besar yang seharusnya kita tujukan pada diri kita ketika ini iaitu :

Apakah kita dapat menyemai dakwah ini menjadi subur dengan perjuangan yang kita lakukan sekarang ini ataukah kita akan menjadi generasi yang hilang dalam sejarah dakwah ini?

Marilah kita benar-benar insafi bahwa dakwah ini tidak akan mampu dipikul oleh orang-orang yang manja dan yang mempunyai sikap bermudah-mudah kerana sebenarnya hanya perjuangan gigih tanpa mengenal penat lelah seseorang aktivis dakwah merupakan kenderaan yang akan menghantarkan kepada kejayaan.

Semoga pelajaran di atas menjadi catatan kita, para pendakwah dan bagi jiwa-jiwa yang bergelut dalam bidang dakwah serta memohon semoga Allah menghimpunkan kita dalam kebaikan.Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi segala ujian dan cobaan yang muncul dalam perjuangan dakwah ini kerana sesungguhnya ia adalah tabiat asasi jalan ini. Limpahkanlah kesabaran yang tinggi kepada kami sehingga kami tetap berada dan berjalan di atas jalan ini samada kami gugur syahid di atasnya atau mendapat kurniaan kemenangan ke atas musuh-musuhMu.

Ameen Ya Rabbal AlameenSumber dipetik daripada:

Wan Ahmad Sanadi Wan Ali

JK Tarbiah IKRAM Shah Alam

"Ukhuwah Teras Kegemilangan"

---------------------------------------------------------------------------

Boleh ke website Rasmi IKRAM:
http://www.ikram.org.my

Add and LIKE Facebook IKRAM:
FB IKRAM

-----------------------------------------------------------------------------------------

Moga mendapat Ikhtibar yang banyak melalui Artikel ini...Henshin!!!

Akh Azrin Al-Fateh

Leave a Reply

Salam semua.. Silakan memberi komen anda di HALAQAH BORNEO (HB).. Kami ucapkan Jazakumullah atas segala komen anda.. Moga ada manfaat bersama.. Sentiasa menuju Ridha illahi dalam setiap amal kita..